<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1669275279817593&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogikirjoituksia kansainvälisistä sijoitussalkuista

Ovatko puolustusteollisuuden yhtiöt jo ESG-kriteerit täyttäviä? - Vertailussa neljä osaketta

Kirjoittaja: Sijoittaja.fi | 24.05.2022

Aiheet: sijoittaminen, sijoitusideat, eToro, megatrendi

Venäjän hyökkäyksen seurauksena Eurooppa ja länsimaat uudelleenvarustautuvat ja omien maiden puolustusvoimien varustaminen on monesta näkökulmasta jo eettistä. Mitkä yritykset hyötyvät puolutuspanostuksista eniten ja mitä riskejä aseteollisuuden firmoihin liittyy? 

Eurooppa uudelleenvarustautuu

Siinä missä Suomi on pitänyt kiinni kansallisesta puolustuskyvystään myös Kylmän sodan päättymisenkin jälkeen, on muu läntinen Eurooppa leikannut merkittävästi puolutusvoimiensa budjeteista. Ukrainan sota herätti Euroopan uuteen todellisuuteen ja jopa aikaisemmin historiallisista syistä maltillisena pitäytynyt Saksa ilmoitti 100 miljardin euron lisäpanostuksesta ja puolustusbudjetin pysyvästä korotuksesta yli kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

ESG:n uudelleentarkastelu

ESG tulee sanoista Environment, Social ja Governance, mikä tarkoitaa tiivistettynä vastuullista sijoittamista. Yksittäistä ESG-luokittelua ei ole, mutta useita kansainvälisiä mittareita on. ESG-luokituksissa määritellään, miten hyvin yritys ottaa liiketoiminnassaan huomioon ilmaston, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan. Puolustustarvikkeita valmistavat yritykset ovat olleet pitkään useiden rahastojen ja sijoitusfirmojen mustalla listalla vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta.

Ilmastonmuutoksen myötä vastuullisesta sijoittamisesta on tullut yksi megatredeistä ja on myös viitteitä siitä, että paremman ESG-luokituksen saaneet yritykset pärjäävät keskimääräistä paremmin. Ongelma puolustusteollisuuden yritysten kanssa on se, että asiakkaina ovat niin demokratiat kuin diktatuurit.

SEB käänsi suuntansa

Ruotsalainen Skandinaviska Enskilda Banken päätti vuosi sitten, että ei ota puolutustusalan yrityksiä enää salkkuihinsa. Tämän vuoden maaliskuussa suunta kuitenkin muuttui ja nyt jo kuusi sadasta rahastosta sai luvan sijoittaa myös puolustusteollisuuden yrityksiin. 

Eikö kansallinen puolustus ole eettistä?

"Is national defence not ethical?", kysyi Latvian pääministeri Artis Pabrisk, kun markkinajohtajien asemassa olevat ruotasalaiset Swedbank ja SEB eväsivät latvialaisen puolustusteollisuuden yrityksen lainoittamisen eettisiin syihin vedoten. Tämä tapahtui ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuun alussa ja yritykset läntisessä maailmassa joutuvat varmasti katsomaan nyt ESG-arvojaan uudessa valossa.

Kohti kahta prosenttia

Ennen Venäjän vuoden 2014 hyökkäystä Krimille, vain Yhdysvallat, Kreikka ja Viro täyttivät Naton kahden prosentin vaatimuksen puolustusbudjetissaan. Vaikka erityisesti entiset itäblokin maat ovat panostaneet puolustukseen tämän jälkeen entistä enemmän, jäi monien Nato-maiden budjetti reilusti alle sovitun kahden prosentin.

Eurooppa pihisteli pitkään puolustuksestaan

Yhdysvallat on tuloksetta nostanut aiheen esille jo kymmeniä vuosia tapaamisissaan Euroopan johtajien kanssa. Euroopan passiivisuus oman puolustuksensa suhteen on syönyt Yhdysvaltojen resursseja, sillä pääfokus on jo pitkään ollut Aasiassa, eikä kymmenien tuhansien yhdysvaltalaissotilaiden ylläpito Euroopassa ole halpaa. Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama toi asian esille useasti tapaamisissaan Saksan entisen liittokansleri Angela Merkelin kanssa, mutta Saksa ei juurikaan lisännyt puolustusmenojaan. 

Obaman seuraaja Donald Trump uhkasi vetää suurimman osan Euroopassa sijaitsevista joukoistaan pois, mikäli Ranska, Saksa ja muut maat eivät nosta puolustusbudjettejaan sovittuun kahteen prosenttiin bruttokansantuotteestaan.

Trump uhkasi myös katsovansa Naton viidennen artiklan pitävyyttä mahdollisessa kriisitilanteessa, riippuen siitä, oliko hyökkäyksen kohteeksi joutunut maa panostanut sovitun kaksi prosenttia ennen hyökkäystä. Tämä lausunto kiritti osaltaan erityisesti Itä-Euroopan maita nostamaan puolustusmenojaan. 

Puolustusteollisuuden riskit sijoittajan näkökulmasta

Puolustusteollisuus on kovasti kilpailtu ala ja alan suurimmat hankinnat tekevät usein valtiot. Tämä tarkoittaa, että maan poliittisella johdolla on suuri vaikutus hankintapäätöksiin ja aseteollisuudessa onkin esiintynyt useita korruptiotapauksia, joissa asejätit ovat lahjoneet päättäjiä. Kun aseiden ostajina ovat pääasiassa valtiot, on potentiaalisten ostajien määrä hyvin suppea ja kilpailu asiakkaista on kovaa suhteessa muihin liiketoimintoihin.

Kehityshankkeet voivat olla myös erittäin tappioillisia

Uusien asejärjestelmien kehittäminen kestää jopa kymmeniä vuosia, varsinkin, kun puhutaan monimutkaisemmista järjestelmistä, kuten merivoimien aluksista tai lentokoneista. Kun yritys investoi kehitykseen miljardeja ja kaupat peruuntuvat, jää lasku yritykselle ja sitä kautta osakkeenomistajille. Kehitystyö on myös epävarmaa, sillä paperilla toimivaksi osoittautuva järjestelmä voi olla toimimaton käytännössä tai strategia voi kesken projektin muuttua ja hanke sitä kautta peruuntua.

Suomessa miljoonien tappiot, USA:ssa miljardien

Suomessa tästä esimerkkinä on Laivue 2000 -hanke, jossa Suomen merivoimien strategian muututtua, jäi valmiiksi rakennettu ilmatyynyalus käyttämättömäksi ja päätyi lopulta romutettavaksi. Aiheutuneet tappiot olivat noin 16 miljoonaa euroa.

Yhdysvalloissa puolestaan Zumwalt-luokan hävittäjiä tilattiin 32 kappaletta. Alukset eivät kuitenkaan täyttäneet odotuksia ja kustannukset kasvoivat rajusti suunniteltua korkeammiksi. Lopulta rakennettiin vain kolme alusta. Tappiot tai menetetyt kaupat lasketaan kymmenissä miljardeissa dollareisa ja ne vaikuttivat telakkayhtiö Bath Iron Worksin tulokseen, jonka emoyhtiö on pörssilistattu General Dynamics. 

Kansallinen intressi kärjessä

Kansallinen intressi on aseteollisuudessa myös merkittävä tekijä. Tämä korostuu erityisesti Euroopassa, jossa useat isot Euroopan maat valmistavat itse alusta loppuun omat laitteensa ja kilpailevat samoilla vientimarkkinoilla, kuten Lähi-Idän tai Aasian maissa.

Esimerkiksi Yhdysvalloilla on oma taistelupanssarivaununsa, jota maa käyttää ja valmistaa. Iso-Britannialla, Ranskalla, Italialla ja Saksalla on myös jokaisella täysin omat taistelupanssarivaunumallinsa. Jos Eurooppaa vertaa kokonaisuutena Yhdysvaltoihin, on Euroopassa rinnakkaisten asejärjestelmien määrä yli kuusi kertaa suurempi ja se ulottuu laivoista, lentokoneista ja ajoneuvoista aina jalkaväen pienempiin aseisiin asti. 

Chart: Europe Has Six Times As Many Weapon Systems As The U.S. | Statista

Defensiivinen puolustusteollisuuspolitiikka on kansallisella tasolla ymmärrettävä asia, mutta pystyykö suhteellisen pieniä määriä ja pääasiassa oman maansa puolustusvoimille tuottava yritys olemaan kannattava ja kilpailukykyinen kansainvälisesti? Viimeisten kymmenien vuosien aikana puolustusteollisuuden kentällä onkin tapahtunut useita pienten ja keskikokoisten yritysten fuusioita. 

Pohdi alan eettisyyttä

Sijoittajan on hyvä huomioida, että vaikka aseita käytetään Euroopassa tällä hetkellä pääasiassa puolustukseen, ovat Irakin ja Afganistanin sodat suurimpia syitä sille, miksi aseita valmistavat yritykset ovat olleet pitkään ESG-mielessä sijoitusyhtiöiden mustalla listalla. Irakin ja Afganistanin sodissa menehtyi myös paljon siviilejä ja siviiliuhreja tuli nimenomaan pörssilistattujen puolustusteollisuuden yhtiöiden tuottamilla aseilla.

Myös Jemenin raa'assa sisällissodassa käytetään Yhdysvalloissa tuotettuja aseita, joita Saudi-Arabia on ostanut. Konflikitit ja sodat ovat usein toki monimutkaisia, eikä niin selkeää hyvän ja pahan välistä taistelua yleensä ole, kuten nyt Ukrainan ja Venäjän välillä. Samoin kuin kaikessa sijoitustoiminnassa, suosittelemme tutustumaan yhtiöihin tarkasti.

Poimimme neljä kansainvälistä puolustusteollisuuden jättiä

Vaikka pienet yritykset saattavat tehdä suuria innovaatioita, on niiden levitys ja myynti globaalisti erittäin haastavaa, sillä potentiaalisia ostajia on hyvin rajallinen määrä. Euroopan puolustusteollisuus on todella pirstaleinen, mutta listaukseen mahtui myös eurooppalainen Rheinmetall. 

Yhdysvalloista yrityksiä on helpompi poimia, sillä ne ovat myös pärjänneet hieman eurooppalaisia paremmin. Maailman parhaat teknologiayritykset löytyvät Yhdysvalloista ja teknologinen kehitys on myös erittäin merkittävää puolustusteollisuudessa.

Yhdysvalloista löytyvätkin maailman teknologisesti edistyneimmät puolustusteollisuuden firmat, kuten Lockheed Martin, Raytheon Technologies ja Northrop Grumann.

Sijoita kansainvälisiin yhtiöihin nollakuluilla

Jokaisen yhtiön tietosivun jälkeen on linkki yhtiön sivulle eTorossa, josta löydät lisätietoa osakkeesta ja voit suoraan käydä kauppaa yhtiön osakkeilla. Mikäli sinulla ei ole tiliä eToroon, voit avata sen alla olevasta linkistä ja saat Sijoittaja.fi:n neuvottelemat edut käyttöösi. Voit ostaa eTorosta kansainvälisten yhtiöiden osakkeita nollakuluilla.

Toimeksiantojen kulut suomalaisilla välittäjillä ovat jopa 15 euroa esimerkiksi yhdysvaltalaisista osakkeista. Kulut syövät tuottoa rajusti varsinkin silloin, kun sijoitetaan maltillisemmilla summilla.

REKISTERÖIDY ETOROON*

51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Lockheed Martin 

Lockheed Martin perustettiin vuonna 1995, kun Lockheed Corporation (perustettu 1926) ja Marin Marietta (perustettu 1961) fuusioituivat. Yrityksellä on 114 000 työntekijää, joista yli 60 000 on insinöörejä ja tutkijoita. 

Suomi ostaa aseita Lockheed Martinilta miljardeilla

Lockheed Martin oli Suomessa vuosia otsikoissa HX-hankkeen myötä ja tuli tutuksi monelle viimeistään joulukuussa 2021, kun yritys voitti tarjouskilpailun uudella F-35 hävittäjällään. Samaan hävittäjään ovat päätyneet myös useat muut Euroopan maat, kuten Saksa, Sveitsi, Norja ja Puola. Hävittäjähankinnat ovat valtavia sopimuksia myös yrityksille. Pelkästään hävittäjien hankinta maksaa Suomelle lähes 10 miljardia euroa. 

Vähemmän kehittyneet eurooppalaiset hävittäjät, kuten ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen JAS Grippen ja BAE Systemin Eurofighter Typhoon, ovat hävinneet useita tarjouskilpailuita. Syy on sama kuin edellä mainittu. F-35 on teknologisesti ylivertainen muun muassa häiveominaisuuksiltaan.

Lockheed Martin osake tiedot

Muita Lockheed Martinin valmistavia tuotteita on esimerkiksi Evolved Seasparrow Missile -ilmatorjuntaohjusjärjetelmä, joka Suomen on määrä hankkia myös uusiin Pohjanmaa-luokan aluksiinsa.

Lockheed Martin valmistaa myös sukellusveneistä laukaistavia Trident-ohjuksia, jotka voidaan varustaa ydinkärjillä. Lentokoneet ja ohjukset ovat yhtiön tunnetuimpia tuotteita, mutta yritys kehittää myös avaruusteollisuuden tuotteita.

Lockheed Martin valmistaa Texas Instrumentin kanssa, myös Ukrainan sodassa mainetta saavuttanutta FGM-148 Javelin panssarintorjuntaohjuksia. Yhdysvallat on lahjoittanut Ukrainalle jo yli kolmanneksen Javelin varastoistaan.

Osake (20.5. päätöskursseilla)

 • YTD +19,69 %
 • Vuoden takaiseen verrattuna +9,54 %
 • Osinkoprosentti 2,59
 • Markkina-arvo 112,87 mrd. USD
 • EPS: 22,64
 • EPS 2022e 26,87
 • EPS 2023e 28,31
 • P/E: 18,73
Lockeed Martin löytyy myös Sijoittaja.fi:n rakentamasta Globaalit Laatuosakkeet -salkusta eTorossa* 

Pääomasi on vaarassa. SmartPortfolios on salkunhoitotuote, jonka tarjoaa eToro Europe Ltd., joka on Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.

Käy kauppaa Lockheed Martinin osakkeella eTorossa*

Pääomasi on vaarassa.

Raytheon Technologies 

Raytheon Technologies on vertailun nuorin, yhtiö on perustettu vuonna 2020. Uusi yritys syntyi, kun Raytheon Company (perustetu 1922) ja United Technologies Corporation (perustettu 1934) fuusioituivat. Yrityksellä on 174 000 työntekijää ja se toimii useilla eri liiketoiminta-alueilla.

Raytheon Technologies valmistaa muun muassa lentokoneiden moottoreita (Pratt & Whitney), ilmapuolustusjärjestelmiä, satelliitteja, drooneja, kyberturvaratkaisuja, tiedustelujärjestelmiä sekä monia muita tuotteita, niin sotilas- kuin siviilipuolellekin.

Raytheon Technologies osake

Raythenonin tuotteita on käytössä myös Suomessa. Esimerkiksi ilmavoimien F/A-18 Hornettien ilmasta-ilmaan - sekä ilmasta-maahan -ohjukset ovat Raythenonin valmistamia. Useiden Euroopan maiden, viimeisimpänä Ruotsin, hankkima Patriot ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on Raytheon Technologiesin valmistama. Olalta ammuttava ilmatorjuntaohjus FIM-92 Stinger, joita Ukraina on käyttänyt menestyksekkäästi Venäjää vastaan, on myös Raytheonin valmistama. 

Osake (20.5. päätöskursseilla)

 • YTD + 3,58 %
 • Vuoden takaiseen verrattuna 4,98 %
 • Osinkoprosentti 2,31  
 • Markkina-arvo 133,97 mrd. USD
 • EPS: 2,78
 • EPS 2022e 19,9
 • EPS 2023e 16,3
 • P/E: 32,31 

Käy kauppaa RTX:n osakkeella eTorossa*

Pääomasi on vaarassa.

Northrop Grumman

Northrop Grumman syntyi vuonna 1994, kun Northrop Corporation (perustettu 1939) ja Grummann Corporation (1930) fuusioituivat. Yhtiölllä on yli 88 000 työntekijää ja se tunnetaan erityisesti B2-häivepommikoneistaan. Yhtiö valmistaa myös satelliitteja NASA:lle sekä erilaisia ohjuspuolustuksen järjestelmiä Yhdysvalloille. Yhdysvallat onkin yrityksen tärkein markkina-alue.

 

Yhtiö on erikoistunut valmistamaan erilaisia signaalitiedustelukoneita sekä drooneja. Northrop Grumann on kehittänyt myös vedenalaisia tiedustelujärjestelmiä laivastoille sekä laserpuolustusjärjestelmiä, joilla voi tuhota kohti lentäviä ohjuksia. Northrop Grumann on listattuna New Yorkin pörssiin. 

Osake (20.5. päätöskursseilla)

 • YTD + 14,99 %
 • Vuoden takaiseen verrattuna 19,67 %
 • Osinkoprosentti 1,38 
 • Markkina-arvo 68,91 mrd. USD
 • EPS: 36,31
 • EPS 2022e 24,78
 • EPS 2023e 27,64
 • P/E: 12,59

Käy kauppaa Northrop Grummanin osakkeella eTorossa*

Pääomasi on vaarassa.

Rheinmetall 

Rheinmetall on saksalainen puolustusteollisuuden yritys, joka on perustettu vuonna 1889. Rheinmetallilla on pitkät perinteet tykkien ja tykistöaseiden valmistuksessa. Yhtiöllä on 24 000 työntekijää. Yhtiö valmistaa tykkien ja kanuunoiden lisäksi muun muassa panssaroituja ajoneuvoja, ammuksia ja ilmatorjuntajärjestelmiä.

Rheinmetall osake

Rheinmetallin tuotteet Suomessa

Rheinmetallin tuotantoa oli jo toisessa maailmansodassa käytetty, erittäin tehokas 88 millimetrin ilmatorjuntakanuuna. Sitä käytettiin osana myös Suomen ilmapuolustusta. Myöhempiä tuotteita Suomessa ovat Leopard 2 -panssarivaunujen kanuunat. Rheinmetallin valmistava L44-panssarivaunukanuuna on käytössä myös muun muassa Iso-Britannian Challenger 2 - ja Yhdysvaltojen M1 Abrams -panssarivaunuissa.

Rheinmetallin osake on noussut rajusti Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Osa Saksan 100 miljardin euron uudelleenvarustautumispaketista näkyy varmasti myös Rheinmetallin tilauskirjoissa. Toki tästä osa on jo hinnoiteltu osakkeen hintaan. 

Osake (20.5. päätöskursseilla)

 • YTD + 125,97 %
 • Vuoden takaiseen verrattuna 128,5 %
 • Osinkoprosentti 1,10 
 • Markkina-arvo 8,31 mrd. EUR
 • EPS: 6,7
 • EPS 2022e 11,19 
 • EPS 2023e 14,42
 • P/E: 28.6 

Käy kauppaa Rheinmetallin osakkeella eTorossa*

Pääomasi on vaarassa.

Analyytikoiden ennusteet

Sijoittaja.fi:n osaketyökalun avulla voit vertailla yhtiöiden lukuja, ennusteita, laatua ja arvostuskertoimia helposti. Osaketyökalu kuuluu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen, jota voi kokeilla kaksi viikkoa maksutta. 

Konsensussuositusten perusteella Raytheon Tecnologies ja Rheinmetall ovat houkuttelevimpia osakkeita. Konsensus lasketaan yhtiötä seuraavien analyytikoiden antamien suositusten mukaan, jossa 1 = osta ja 5 = myy. Osakekohtaisen tuloksen kasvuennuste kolmen vuoden ajanjaksolla on myös näille yhtiöille korkein. 

Raytheon Tecnologiesin osakkeen osalta 21 analyytikosta kuusi suosittaa pitämään osakkeen (hold), neljä ylipainottamaan (outperform) ja 11 ostamaan. 17 analyytikon seuraavan 12 kuukauden mediaanitavoitehinta on 117 dollaria, joka on noin 29,9 prosenttia korkeampi kuin 20.5.2022 päätöskurssi. 
 
Rheinmetallin osalta taas yhtiötä seuraavasta 12 analyytikosta kahdeksan suosittaa ostamaan, neljä pitämään osakkeet ja yksi alipainottamaan. 16 analyytikon antama 12 kuukauden mediaanitavoitehinta on 225 dollaria, joka on noin 17,3 % korkeampi kuin 20.5.2022 päätöskurssi.
 

Miten osakkeita voi ostaa nollakuluilla?

Sijoittaja.fi on neuvotellut käyttäjilleen erikoisedut, joiden avulla Sijoittaja.fi:n lukijat saavat eTorosta itselleen paremmat edut kuin rekisteröitymällä suoraan eToron kautta. Lue lisää eduista täältä

Valuutanvaihtokuluja tai nostopalkkioita ei peritä Sijoittaja.fi:n kautta rekisteröityneiltä. eTorolla on suomessa lähes 20 000 käyttäjää (globaalisti 20 miljoonaa) ja yhtiön alusta mahdollistaa kansainvälisen osakesijoittamisen nollakuluilla.

Voit ostaa tämän artikkelin yhtiöiden aitoja osakkeita nollakuluilla. Emme suosittele ostamaan synteettisiä eli hinnanerosopimuksella ostettavia osakkeita (CFD), sillä niiden tappioita ei voi vähentää verotuksessa. 

Tässä artikkelissa mainitut yhtiöt ovat listattuna USA:n ja Saksan pörsseihin ja näistä maista voit ostaa osakkeita nollakuluilla. Rekisteröidy eToroon alla olevan linkin kautta ja aloita sijoittaminen osakkeisiin ilman kuluja. 

REKISTERÖIDY ETOROON*

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.  Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 51 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille. Tämä informaatio on tarkoitettu vain tiedon ja koulutuksen tarkoituksiin eikä sitä tulisi pitää sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena. Aiempi kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Copy Trading ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoitustesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.  Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja etoro.com/trading/fees

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.