<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1669275279817593&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogikirjoituksia kansainvälisistä sijoitussalkuista

eToro sijoittajille muistilista ja Excel-pohja verotuksen avuksi

Kirjoittaja: Sijoittaja.fi | 01.02.2024

Aiheet: eToro, Usein kysytyt kysymykset

Kokosimme muistilistan sijoittajalle kansainvälisten osakkeiden verotukseen sekä yksinkertaisen ohjeen miten eTorosta haetaan tiedot Suomen verottajalle.

Lisäksi olemme toteuttaneet helppokäyttöisen Excel-pohjan, joka auttaa sijoittajaa verottajalle tarvittavien 9A-tietojen keräämisessä. Sijoittaja.fi:n jäsenet voivat ladata pohjan Sijoittaja.fi:stä. 

Check-lista verotukseen

 • Verottajan mukaan ulkomaisia osinkoja verotetaan samalla tavalla kuin Suomesta saatuja osinkoja.
 • Välittäjät pidättävät usein osingoista lähdeveron automaattisesti.
 • eToro pidättää USA-osakkeista 15 %:n lähdeveron suomalaisilta. eToron pidättämän lähdeverotaulukon maittain voi tarkistaa tästä.
 • Lähdeveroprosentit vaihtelevat maittain esimerkiksi Ruotsiin listatuista osakkeista se on 30 %, Norjaan listatuista 25 % ja Iso-Britannia ja Hong Kong 0 %. 
 • Verottajan mukaan ulkomaan osingot ilmoitetaan bruttomääräisinä ja euroissa eikä niistä vähennetä jo ennakolta mahdollisesti pidätettyä lähdeveroa.
 • Jos siis olet saanut 85 euroa osinkoa Yhdysvaltoihin listatusta yrityksestä ja siitä on jo pidätetty 15 %:n lähdevero, on osingon bruttomäärä 100 euroa (85 / (100 % – 15 %)).
 • Ulkomaisten osakkeiden ja muiden arvopaperien luovutukset ilmoitetaan veroilmoituksessa kohdassa arvopaperien myyntivoitot.
 • Jos osinkotulo tai luovutusvoitto on muussa valuutassa kuin euroissa, esimerkiksi dollareissa, tulot ja niistä mahdollisesti perityt lähdeverot pitää muuntaa euroiksi tapahtumapäivän kurssin mukaan. Tässä sijoittaja voi käyttää Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia.

Siirry lataamaan Excel-pohja

Ohje tietojen keräämiseen verotusta varten eTorosta

Lataa tilin tapahtumat ja salkkuraportti

Ensimmäiseksi kirjaudutaan eToron omalle sijoitustilille. eTorosta pystyy lataamaan itselleen salkkuraportin ja -tapahtumat sekä PDF- että Excel-muodossa.

 • Klikkaa portfolioon => My Portfolio => History

My portfolio

 • Klikkaa oikeanpuolimmaista ikonia ja Account Statement

Account Statement

 • Valitse haluamasi ajanjakso ja klikkaa Create. 

Lataa raportti Exceliin

"Create" nappia klikattuasi avautuu näkymä, josta voit valita aikavälin, jolle raportti laaditaan. Jos täytät 2023 vuoden verotusta valitse vuosi 2023.

Päivämäärien valinnan jälkeen voit joko selata tapahtumia suoraan eToron sivuilla tai voit ladata raportin omalle koneellesi.

Exceliin ladataksesi sinun pitää painaa ikonia, jossa lukee vihreällä pohjalla pienellä fontilla "XLS". Sen vasemmalla puolella olevasta ikonista voit ladata myös PDF-muotoisena saman raportin.

eTorossa kaupat suljetaan hankintaerittäin

Jos sijoittaja on hankkinut samaa osaketta useamman erän, kannattaa hankintaerät myydä aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Nimittäin Suomen verottaja vaatii verotuksessa käytettävän FIFO-periaatetta, jonka mukaan ensimmäiseksi ostetut myös myydään ensimmäisenä pois.

Jos suomalainen sijoittaja on myynyt muun hankintaerän kuin ensimmäiseksi ostetun, joutuu hän ylläpitämään omaa FIFO-periaatetta noudattavaa kirjanpitoa ostoista ja myynneistä.

eToro on ilmoittanut työstävänsä uutta raportointijärjestelmää, mikä on käyttäjäystävällisempi ja soveltuu paremmin myös suomalaiseen veroraportointiin.

Lataa Excel-pohja veroilmoituksen tueksi

Kehitimme helppokäyttöisen Excel-pohjan, mikä auttaa sijoittajaa verottajalle tarvittavien 9A-tietojen keräämisessä. 

Sijoittaja.fi ei anna veroneuvontaa, eikä sijoitusneuvontaa. Jokainen sijoittaja vastaa itse omasta verotuksesta ja sen oikeellisuudesta. eToro ei ole ollut mukana laskurin kehittämisessä.

Pohja on ladattavissa Sijoittaja.fi:n sivuilla Sijoittaja.fi jäsenille. Mikäli et ole vielä Sijoittaja.fi jäsen, niin kokeile jäsenyyttä veloituksetta 14 vuorokauden ajan.

Siirry lataamaan Excel-pohja