<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1669275279817593&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogikirjoituksia maailman parhaista sijoitussalkuista

eToro verotus - lataa Excel-pohja verotusta varten

Kirjoittaja: Sijoittaja.fi | 09.03.2022

Aiheet: eToro, hyvä tietää

Tässä artikkelissa käydään läpi kuinka sijoitusalusta eTorosta saa ladattua tilin tapahtumat ja miten ne ilmoitetaan verottajalle. Kehitimme helppokäyttöisen Excel-pohjan, mikä auttaa käyttäjää verottajalle tarvittavien 9A-tietojen keräämisessä. Lataa se sähköpostiisi artikkelin lopusta!

Lataa tilin tapahtumat ja salkkuraportti

Ensimmäiseksi kirjaudutaan eToron omalle sijoitustilille. eTorosta pystyy lataamaan itselleen salkkuraportin ja -tapahtumat sekä PDF- että Excel-muodossa.

 1. Klikkaa portfolioon
 2. Klikkaa kelloikonia
 3. Klikkaa asetusikonia oikeasta yläkulmasta ja valitse Account Statement

kuva1-tapahtunat-muoks-1024x310

Lataa raportti

"Account Statement" tekstiä klikattuasi avautuu näkymä, josta voit valita aikavälin, jolle raportti laaditaan. Jos täytät 2021 vuoden verotusta valitse alkupäivämääräksi 1.1.2021 ja loppupäivämääräksi 31.12.2021.

Kuva3-paivamaarat-muoks-1

 

Päivämäärien valinnan jälkeen voit joko selata tapahtumia suoraan eToron sivuilla tai voit ladata raportin omalle koneellesi.

Exceliin ladataksesi sinun pitää painaa allaolevassa kuvassa merkattua ikonia, jossa lukee vihreällä pohjalla pienellä fontilla "XLS". Sen vasemmalla puolella olevasta ikonista voit ladata myös PDF-muotoisena saman raportin.

Kuva2-tapahtumalataus-muoks

Sijoittaja huomioi tämä: eTorossa kaupat suljetaan hankintaerittäin

Jos sijoittaja on hankkinut samaa osaketta useamman erän, kannattaa hankintaerät myydä aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Nimittäin Suomen verottaja vaatii verotuksessa käytettävän FIFO-periaatetta, jonka mukaan ensimmäiseksi ostetut myös myydään ensimmäisenä pois.

Jos suomalainen sijoittaja on myynyt muun hankintaerän kuin ensimmäiseksi ostetun, joutuu hän ylläpitämään omaa FIFO-periaatetta noudattavaa kirjanpitoa ostoista ja myynneistä.

eToro on ilmoittanut työstävänsä uutta raportointijärjestelmää, mikä on käyttäjäystävällisempi ja soveltuu paremmin myös suomalaiseen veroraportointiin.

Check list verotukseen

 • Verottajan mukaan ulkomaisia osinkoja verotetaan samalla tavalla kuin Suomesta saatuja osinkoja
 • Välittäjät pidättävät usein osingoista lähdeveron automaattisesti
 • eToro pidättää USA-osakkeista 30 %:n lähdeveron. eToron pidättämän lähdeverotaulukon maittain voi tarkistaa tarkistaa tästä.
 • Verottajan mukaan ulkomaan osingot ilmoitetaan bruttomääräisinä ja euroissa eikä niistä vähennetä jo ennakolta mahdollisesti pidätettyä lähdeveroa.
 • Jos siis olet saanut 70 euroa osinkoa ja siitä on jo pidätetty 30 %:n lähdevero, on osingon bruttomäärä 100 euroa (70 / (100 % – 30 %)).
 • Ulkomaisten osakkeiden ja muiden arvopaperien luovutukset ilmoitetaan veroilmoituksessa kohdassa arvopaperien myyntivoitot.
 • Jos osinkotulo tai luovutusvoitto on muussa valuutassa kuin euroissa, esimerkiksi dollareissa, tulot ja niistä mahdollisesti perityt lähdeverot pitää muuntaa euroiksi tapahtumapäivän kurssin mukaan. Tässä sijoittaja voi käyttää Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia.
 • Huom! eTorossa olevan copyportfolion arvon voi ilmoittaa omaverossa kohdassa "muu varallisuus" ja laittaa kuvauskenttään selostuksen ja arvon. Esimerkiksi eToro-palvelussa oleva II-Disruptive copyportfolio (arvo euroissa). Yksittäisiä copyportfolion osakkeita ei tarvitse eritellä varallisuutta ilmoittaessa. 

Tilaa sähköpostiisi Excel-pohja veroilmoituksen tueksi

Kehitimme helppokäyttöisen Excel-pohjan, mikä auttaa käyttäjää verottajalle tarvittavien 9A-tietojen keräämisessä. eToro ei ole ollut mukana laskurin kehittämisessä.

Excel-pohja sisältää valuuttakurssit ja se pystyy kääntämään eTorossa tehdyt tapahtumat euromääräisiksi. Kaupat käännetään euroiksi hankinta- ja luovutushetken kursseilla käyttäen Suomen Pankin ilmoittamia päiväkohtaisia vaihtokursseja.

Myös osinkojen kääntö euroiksi tapahtuu samalla tavalla. Pohja soveltuu sekä yrityksille, että yksityisille henkilöille. Hinnanerosopimusten (contract for difference, CFD) tappioiden verovähennyskelvottomuus on huomioitu laskurin henkilö-puolella.

Pohjaan kopioidaan eTorosta ladatut tilitapahtumat, jonka jälkeen laskurista saa tietoonsa mm. luovutusvoitot ja -tappiot, maksetut osingot ja hinnanerosopimuksiin liittyviä kuluja.

Hinnannerosopimuksista (CFD) synytyviä tappioita ei voi vähentää verotuksessa. Voit lukea verottajan ohjeen täältä.

Käyttäjä voi myös tulostaa pohjasta euromääräisen laskelman luovutuksista verottajalle menevän 9A-raportin liitteeksi. Huomaa, että laskuri tulkitsee eTorosta ladattuja tietoja sellaisenaan, eikä se kykene vaihtamaan kirjanpitotapaa FIFO-periaatetta noudattavaksi.

Excel-pohja on päivitetty maaliskuussa 2022. 

Huomioithan seuraavat asiat ennen käyttöä

 • Excel-pohjaa ei saa jakaa eteenpäin.
 • Sijoittaja.fi ei anna veroneuvontaa, eikä sijoitusneuvontaa. Jokainen sijoittaja vastaa itse omasta verotuksesta ja sen oikeellisuudesta.
 • Excel-laskuri on vain apuväline ja jokaisen käyttäjän vapaasti muokattavissa omiin tarpeisiin nähden.
 • Sijoittaja.fi ei vastaa esimerkki Excel-laskurin laskennan oikeellisuudesta, eikä anna yksilöllistä neuvontaa sen käyttöön liittyen.
 • Tarkista käyttöohjeet: Ohjeet ja asetukset -välilehdeltä ennen käyttöä.
 • Saat sähköpostiisi Excel-laskurin

Pohja voi sisältää virheitä. Jokainen sijoittaja vastaa itse verotuksesta ja sen oikeellisuudesta. Excel-laskuri on apuväline, eikä sijoittaja.fi vastaa sen toimivuudesta tai sen tuottamista virheistä ja haitoista.